سرماخوردگی را بیشتر بشناسید

سرماخوردگي يكي از شايع ترين بيماريها ويروسي است كه در تمام سنين ديده ميشودو در تمام مناطق جغرافيايي (قطب شمال و جنوب تا استوا) شايع است و در تمام فصول سرد و گرم سال (هر چند در صول سرد شايعتر است) ديده ميشود.
سرماخوردگي يك بيماري ســاده و خوشخيم و خود محدود شونده است ولي گاهي با عوارض وخيم همراه ميباشد.

حدود 400 نوع ويروس مختلف وجود دارد كه علايم سرماخوردگي را بروز ميدهد كه اين نشاندهنده اين است كه هر انسان ميتواند در طول عمرش بارها و بارها دچار سرماخوردگي شود.
كودكان بجز شش ماه اول زندگي كه مقاومت نسبي و ايمني منتقله از دوران جنيني و شير مادر را دارند. در بقيه دوران كودكي گاهي 8 تا 12 بار در سال دچار سرماخوردگي ميشوند و در كودكان مهد كودكي گاهي تا 18 بار سالانه سرماخوردگي ايجاد ميشود و كمكم در سنين نوجواني به حد 4 بار در سال كاهش مييابد.

عوامل مستعد كننده
همانطور كه از اسم بيماري پيداست در فصول سرد سال و در مناطق سرد سير شايعتر است ولي ذكر اين نكته مهم ضروريست كه اين سرماي هوا نيست كه باعث سرماخوردگي ميشود بلكه ويروس بيماري سبب سرماخوردگي ميشود. حال اين سوال مطرح است كه اگر ويروس مقصر است پس چرا سرماخوردگي در تابستان كمتر مشاهده ميشود. پاسخ اين است كه هواي سرد جزء عوامل مستعد كننده فعاليت ويروس است نه عامل اصلي بيماري.
در فصول سرد سال اغلب در و پنجرهها بسته است و افراد در محيطهاي سربسته ازدحام ميكنند و خود اين عامل سبب انتقال بيشتر بيماري ميشود. مثال ساده فرض كنيد از محل كار تا منزل 1 كيلومتر است فرد در تابستان اين مسير را پياده روي ميكند و در زمستان از ترس سرماخوردگي اين مسير را با اتوبوس ميرود ولي غافل از اينكه همان ازدحام جمعيت داخل اتوبوس بيشتر احتمال انتقال بيماري بيشتر ميشود. مثال دوم: در مدرسه در فصل گرم در و پنجرهها باز است و زنگ تفريح هم بچهها در حيات هستند ولي در زمستان پنجرهها بسته است و زنگ تفريح هم بچهها در راهروها ازدحام ميكنند و اين سبب تسهيل انتقال بيماري ميشود.
يكي از علل ديگر كه باعث مستعد شدن فرد به بيماري در فصول سرد ميشود تغيير ناگهاني دما است. در فصول گرم در منطقه كشور ما دماي بيرون حداكثر تا 40 درجه ميرسد و محلهاي در بسته حتي با كولرگازي تا 25 درجه خنك ميشود و فرد از بيرون به داخل حداكثر 15 تا 20 درجه اختلاف دما را احساس ميكند ولي در زمستان داخل منزل را گاهي تا 40 درجه دما را گرم ميكنيم در حالي كه بيرون گاهي منفي 10 درجه است و اين اختلاف زياد دما زمان خروج از منزل سبب مستعد فرد به ويروس سرماخوردگي ميشود. اينجا با توجه به اينكه دماي بيرون منزل را نميتوان گرم كرد توصيه ميشود دماي داخل منزل كمي خنكتر باشد (حدود 25 درجه) كه موقع خروج از منزل تفاوت زياد دما سبب بيماري نشود.

پيشگيري از سرماخوردگي
مهم است بدانيم كه با گرم كردن بيش از حد محيط و پوشش و لباس بيش از حد نميتوان از سرماخوردگي پيشگيري كرد و دماي منزل بايد در زمستان متعادل (25 درجه) باشد
• دماي محيط منزل و ماشين در زمستان نبايد خيلي بيش از حد گرم باشد (25 درجه مناسب است)
• محيطهاي سربستهاي كه پر از جمعيت است بيشتر از محيطهاي باز احتمال انتقال عفونت دارند پس تا حد امكان از اين محيطها دوري كنيد
• پنجرههاي منزل و محل كار را روزي يك بار براي حدود نيم ساعت باز كنيد تا هوا عوض شود.
• در فصول شايع سرماخوردگي از روبوسي كردن حين احوالپرسي كه در فرهنگ ما شايع است خودداري كنيد.
• شستن دستها خيلي مهم است و از اصول مهم پيشگيري از سرماخوردگي است.
• زماني كه دچار سرماخوردگي ميشويد به حقوق ديگران احترام بگذاريد و در محيطهاي سربسته عمومي در موارد غيرضروري حاضر نشويد و هنگام عطسه و سرفه دستمال استفاده كنيد.
• مصرف ميوههاي ويتامين ث مانند پرتقال و ليمو شيرين سبب كاهش سرماخوردگي نميشود ولي از عوارض سرماخوردگي پيشگيري نسبي ميكند و سرماخوردگي دوره كوتاهتر و كمعارضهتري را طي ميكند.
• داروي توصيه شده شربت روي (زينك سولفات) است كه مانند ويتامين ث سبب كاهش عوارض سرماخوردگي ميشود.
• نكته مهم: واكسن آنفلوانزا كه عدهاي آن را به عنوان واكسن سرماخوردگي ميشناسند به هيچ عنوان سبب پيشگيري از سرماخوردگي نميشود (آنفلوانزا يك بيماري متفاوت با سرماخوردگيست كه در ادامه توضيح داده خواهد شد)

علائم سرماخوردگي
سرماخوردگي ساده و بدون عارضه با احساس خستگي و كوفتگي شروع ميشود و كم كم سرفه و آبريزش بيني و گاهي آبريزش چشم هم به آن اضافه ميشود. تب در سرماخوردگي ساده پايين (كمتراز 5/38) و كوتاه مدت(كمتر از 3 روز) است و تبهاي بيشتر از 3 روز و بالاي 5/38 نشانه عارضهدار شدن سرماخوردگيست. سرماخوردگي ساده و بدون عارضه هيچگاه همراه لرز نيست (در صورت لرز عوارض يا ساير تشخيصها مطرح است) البته لرز را بايد از احساس سرما سرما در كودك افتراق داد و لرز توسط والدين قابل مشاهده است.
در سرماخوردگي ساده و بدون عارضه هيچگاه دردكمر و سردرد نداريم ولي احساس سنگيني مختصر در سر و كوفتگي و خستگي كمر شايع است. آبريزش بيني در بيمار گاهي طولاني ميشود  تا 10 روز طبيعي است ولي همين آبريزش اگر چركي و سبزرنگ شود و خصوصاً همراه تب روز سوم به بعد باشد نشانه عوارض (سينوزيت) است. در سرماخوردگي ساده و بدون عارضه گلودرد شايع نيست و در صورت درد هم خيلي كوتاه مدم (كمتر از يك روز و صبحگاهي است) و در صورت گلودرد مراجعه به پزشك الزاميست.
عوارض سرماخوردگي
همانطور كه گفته شد سرماخوردگي يك بيماري خوشخيم و خود محدود شونده است ولي گاهي همين بيماري ويروسي ساده با عوارض ميكروبي (باكتريال) شديد همراه ميشود كه چند تا از انواع شايعتر آنرا ذكر ميكنيم.
گوش درد (اوتيت): در صورتي كه كودك به گوشش اشاره ميكند و بيقرار ميشود بايد سريعاً به پزشك مراجعه نمود لازم به توضيح است كه به علت احتمال پارگي پرده گوش مراجعه فوري به كلينيك لازم است و صبر كردن تا فردا كه نزد پزشك خاصي (مثلا دكتر خودش) برويد جايز نيست. نكته ديگري كه در مورد گوش درد بايد گفت اين است كه گوش درد خيلي اوقات قابل پيشبيني نيست مثلاً شما عصر نزد يك پزشك حاذق و نامدار رفتهايد و گوش كودك هم معاينه شده ولي گوش درد تشخيص داده نشده (قابل تشخيص هم نبوده) ولي ناگهان نصف شب كودك با گوش درد بيدار ميشود. اينجا بايد هما نصف شب به كلينيك مراجعه شود.
گلودرد: گلودرد هم جزء عوارض سرماخوردگي است و گاهي هم بدون پيش زمينه سرماخوردگي فرد مستقيماً دچار گلودرد ميشود. بيشتر در سنين 3 تا 5 سال به بالا روي ميدهد و مراجعه به پزشك ضروريست.


سينوزيت:
در سرماخوردگي ساده به طور معمول از روز سوم به بعد تب قطع ميشود و ترشحات بيني كم و خشك ميشود ولي در سينوزيت افزايش ترشحات بيني و چركي شدن آن به همراه افزايش تب را ميبينيم كه مراجعه به پزشك ضروريست.
نكته مهم در سينوزيت اين است كه سينوزيت هميشه همراه سردرد نيست و گاهي فقط با مزمن شدن ترشحات بيني خودش را نشان ميدهد.
پنوموني يا عفونت ريهها: يكي ديگر از عوارض سرماخوردگي است كه با مزمن و چركي شدن سرفهها همراه تب (بعضي مواد بدون تب) ميباشد سرفهها همراه دفع خلط و گاهي همراه درد قفسه سينه است و مراجعه به پزشك ضروريست.
سرفههاي آلرژيك و تحريكي: گاهي پس از بهبود مرحله حاد سرماخوردگي سرفههاي خشك و مزمن و بدون تب باقي ميماند كه اين سرفهها مكرر و حملهاي هستند و نيازمند درمان و مراجعه به پزشك هستند.
آيا در سرماخوردگي ميتوان خوددرماني كرد
اصولا سرماخوردگي ساده و بدون عارضه نياز به درمان خاصي ندارد و درمان فقط كنترل تب و استراحت و مصرف مايعات است بنابراين ميتوان گفت كه بله ميتوان خوددرماني كرد ولي نكات ذيل رعايت شود:
ـ هرگونه تب و علايم سرماخوردگي در زير 3 ماه بايد به پزشك مراجعه شود.
ـ اگر تب كودك بالاست (بالاي 5/38) بايد به پزشك مراجعه شود.
ـ تب اگر روز سوم به بعد قطع نشود هم مراجعه به پزشك لازم است.
ـ در صورت همراهي با علايم گوارشي مانند اسهال و استفراغ و دل درد مراجعه به پزشك لازم است.
ـ وجود ضايعات پوستي همراه بيماري هم لزوم مراجعه دارد.
ـ هيچگاه آنتيبيوتيك بدون تجويز پزشك خودسرانه شروع نشود.
ـ اگر علايم طولاني شود يا كودك بيحال باشد يا مطمئن نباشيد كه سرماخوردگي ساده است هم به پزشك مراجعه كنيد.
ـ بروز هرگونه عوارض كه در قسمت عوارض ذكر شد نياز به مراجعه دارد: گوش، دردگلو، سرفه شديد، سردرد و ترشح مزمن بيني

آنفلوانزا:
خيلي اوقات با سرماخوردگي اشتباه ميشود ولي در آنفلوانزا تب شديدتر است و از طرفي همراهي با سردرد و كمردرد و استخواندرد و علايم گوراشي و دلدرد شايعتر است و بروز عوارض كه در سرماخرودگي ذكر شد در آنفلوانزا با شيوع بيشتر همراه است.
چند نكته در مورد واكسن آنفلوانزا:
اول اين كه به هيچ وجه از سرماخوردگي پيشگيري نميكند.
دوم اينكه در مورد آنفلوانزا هم براي عموم جامعه توصيه نشده است. (بعضي بيماريهاي مزمن كليوي، قلبي، ديابت و آسم و افراد شاغل در بيمارستان و يك سري موارد ديگر با توصيه پزشك) پس اينكه تمام كودكان واكسن بزنند هنوز با توجه به عوارض احتمالي واكسن توصيه نشده.
سوم اينكه زمان مناسب تزريق واكسن ابتداي پاييز است.
چهارم اينكه واكسن آنفلوانزا در برابر تمام انواع آنفلوانزا مصونيت نميدهد.
نكتــه: مادري كه شير ميدهد اگر دچار سرماخوردگي شود شيردهي را ادامه دهد؟ جواب مثبت است شير مادر نه تنها بيماري را انتقال نميدهد بلكه باعث مصونيت شيرخوار هم ميشود فقط توصيه ميشود مادر حين شيردهي ماسك بزند.

تشخيص افتراقي سرماخوردگي:
اغلب بيماريهاي ويروسي در ابتدا مانند سرماخوردگي هستند به عنوان مثال آبلهمرغان تا زمانيكه ضايعات پوستي در آن ظاهر نشده علايم سرماخوردگي در دو روز اول دارد. دو حالت شايع كه هميشه با سرماخوردگي اشتباه گرفته ميشود بيماريهاي آلرژيك و آنفلوانزا است.
آلرژي: خيلي اوقات ديده شده كه سرفههاي آلرژيك و آبريزش بيني آلرژيك و حساسيتي به اشتباه به عنوان سرماخوردگي درمان ميشوند و حتي آنتيبيوتيك هم داده ميشود كه هيچ اثري در درمان آن ندارد.