جستجو

دسته بندی مطالب براساس سن

 

 

*** انجام عمل ختنه بدون درد و بدون خونریزی توسط متخصص کودکان (با تعیین وقت قبلی )***

مطالب

 


باید توجه داشته باشیم که رشد ناشی است از تعامل ژنتیک ،سلامت ،وتغذیه است بسیاری از مشکلات بیولوؤیکی وروانی اجتماعی می توانند اثرات منفی بر رشد گذاشته ونا هنجاری های رشد ممکن است اولین علائم مشکلات زمینه ای باشند .
منحنی رشد قوی ترین ابزار در بررسی میزان رشد فردی است .که همراه با اندازه گیری دقیق قد ،وزن ،دور سر ومحاسبات BMI به کار می رود .
مشکلات تکاملی –رفتاری از متداولترین شرایط دوران نوجوانی هستند ،که همراه با مردود شدن در مدرسه واخراج از دبیرستان می باشند . اگر مداخله قبل از ورود به مدرسه صورت گیرد ،از بروز بسیاری از مشکلات می توان جلو گیری کرد .همه می توانند بهبود یا بند .وافرادی هستند که در تعلیم کودکان نا توان آموزش دیده اند که می توانند کمک کنند.
شناسایی ودرمان کودکان خرد سال در معرض خطر مشکلات تکاملی رفتاری و با تاخیر مشخص در رشد اهمیت زیادی دارد ومراکز ملی رایگان هم هستند که در این قسمت فعالیت دارند
نکته قابل ملاحظه آن است که بسیاری از کودکان در معرض خطر مردود شدن در مدرسه فاقد تاخیر رشدی قابل اندازه گیری هستند .بنا براین به کشف سریعتر مشکل توسط پزشک بستگی دارد

چند عامل پیش بینی کننده قوی


•    تاخیرات قابل اندازه گیری در بین بچه ها ی همراه با تاریخچه کودک آزاری یا بی توجهی
•    والدین دارای تحصیلات کمتر از دبیرستان
•    مشکلات سلامت فکری وذهنی والدین وعدم ثبات در مسکن وتغذیه
•    اقلیت نژادی ومذهبی وزبانی
•    وجود سه یا بیشتر کودک در خانه یا سبک والد گری سلطه جو در والدین
این چنین خطراتی با یا بدون دیگر تاخیرات موجب می شوند کودکان ،افت درس پیدا کنند واز دبیرستان اخراج شوند ،و یا اینکه منجر به حاملگی در سن نوجوانی ،عدم اشتغال ،سوئ مصرف مواد ،یا تبهکاری می شوند .
تاخیرات قابل اندازه گیری رشد که در بالا اشاره شد شامل .
•    نقص در صحبت کردن .17.5 درصد در سنین بین 30 تا36 ماهگی که کمترین شناخت در مورد آن وجود دارد .
•    اختلات احساسی اجتماعی 9تا 14 درصد
•    اختلات نقص در تمرکز .بیش فعالی 7 تا 8 درصد
•    نا توانی در یاد گیری 6 درصد
•    کم توانی ذهنی 1درصد ودر نهایت بیماریهای طیف اتیسم
بسیاری ازکودکان دارای نواقص تکاملی هستند در ابتدا با مشکلات رفتاری خود را نشان می دهند .ودر همه مراجعین ودر همه ویزیت ها از این جهت نیاز به برسی دقیق وغربالگری ونهایتا اتخاذ تصمیم عاقلانه در مورد ارجاعات مورد نیاز می با شند .
حدود 25 درصد کودکان با تاخیر تکاملی قبل از سن مدرسه تشخیص داده می شوند واین یعنی اغلب کودکانی که مشکل دارند فرصت مداخله زود هنگام را از دست داده اند هم والدین هم پزشکان مهارتهای تشخیصی لازم را ندارند. "طب داخلی کودکان نلسون"


زندگی بدون ترمز: (معرفی بیماری )


جانی خیلی فعال است ،او هیچوقت آرام و قرار ندارد .با هر صدای کوچکی حواسش پرت می شود .محدوده توجهش به اندازه یک کک است .همیشه قبل از آنکه فکر کند ،عمل می کند .خواهرش اغلب در ابر ها سیر می کند ،ما هر روز صبح تا زمان خروج از خانه در حال فریاد کشیدن هستیم .انجام تکالیف ساعتها وقت می گیرد .اگر من به او در انجام تکالیفش کمک نکنم آنقدر بی نظم است که هر گز آنها را به خوبی انجام نمی دهد .اما اگر به او کمک کنم بر سرم فریاد می کشد .از آنجا که هیچ کاری را هرگز تمام نمی کند ،همه فکر می کنند اهمیت نمی دهد .مهم نیست ما خواهش کرده یا او را تنبیه می کنیم ،باز همان کار احمقانه را بار ها تکرار میکند .دیگر نمی توانم ادامه دهم ...وی هیچ گاه پیامد اعمال خود را در نظر نمی گیرد ،به نظر نمی رسدکه  برایش مهم باشد که کارها یش مرا آزار می دهد .او به آسانی نا امید ودر هم شکسته می شود .آنقدر انعطاف پذیر هست که با هر چیزی از کوره در می رود .مرا عصبانی می کند وباعث می شود بر سرش فریاد بزنم این کار نیز همه چیز را بد تر می کند .حال که بزرگتر شده دروغها وپر خاشگری های آن بدتر شده است من می دانم که او مشکل توجه دارد ولی آنهمه مشکل دیگر چرا ؟


در باره بیماری فوق کودکان ووالدین می توانند کتاب بخوانند


•    کودکان کم سن تر کتاب های تر مز بگیر :راهنمای شناخت بیش فعالی نقص توجه نوشته پاتریسا کوئین وجودیت استرن را بخوانند
•    نوجوانان می توانن کتاب "نوجوانی وADD  "را بخوانند بهره گیری از نقاط قوت نوشته پاتریسا کوئین
•    دانش آموزان دبیرستانی وکالج می توانند کتب ADD ودانشجویان کالج نوشته پاتریسا کوئین را بخوانند
•    مهارت های اجتماعی مانند چگونگی برقراری ارتباط کلامی و حفظ دوستان را می توان با کتاب بسیار سرگرم کننده "چقدر گستاخ"بهبود بخشید :راهنمای جوانان برای داشتن رفتار مناسب ومطلوب وعدم پر خاشگری با افراد نوشته الکس-جی – پیکر .
•    نگرش مطلوب در باره خود داشته باشید ،به خاطر داشته باشید کودکان ADHD نیز دارای صفات بسیار خوبی هستند آنها می دانند از زمان حاضر چطور لذت ببرند و سر گرم شوند ،اعلب بسیا ر با هوش وخلاق هستند واین تمایل را دارند که چرا این را امتحان نکم ؟چیزی که بسیاری از افراد حسرت آنرا می خورند .
                                       "برگرفته از کتاب اختلال بیش فعالی کم توجهی ،زندگی بدون ترمز .انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد "


چگونه فرزندان مستقلی تربیت کنیم ؟


کودکان برای پذیرفتن آنچه والدین ومربیان با حسن نیت برای آنها انجام می دهند ناچار به انعطاف پذیری می باشند این نهال های نو رسته همانگونه تربیت می شوند که بزرگسالان آنهارا پرورش می دهند .
مسئولیت ارثی نیست وباید از طریق تجربه آموخته شود .حس مسئولیت وقتی در کودک بوجود می آید که به او مسئولیت داده شود وبه او باز خورد داده شود .واژه مسئولیت از لحاظ لقوی به معنای توانایی پاسخگوی بودن ودر عرف عام به مفهوم تصمیم گیری مناسب وموثر است .منظور از تصمیم گیری موثر این است که کودک در چار چوب هنجارهای اجتماعی وانتظاراتی که معمولا از او می رود تصمیم خود را انتخاب نماید این مهم سبب ایجاد روابط انسانی مثبت ،افزایش ایمنی ،وآسایش خاطر او می شود .چه زمانی می توان گفت کودکان مسئولیت پذیر هستند ؟


1.وظایف مقرر خویش را بدون نیاز به یاد آوری انجام دهد .
2.دلایل انجام امور را بتواند معین کند .
3.سایرین را در حد افراط مقصر قلمداد نکند .
4.بتواند از بین راههای مختلف راهی را برگزیند .
5.بدون احساس نا راحتی زیاد بتواند کاری انجام دهد .
6.بتواند تصمیماتی را بگیرد که با اراده سایر گروه متفاوت باشد .
7.هدف ها وعلائق گوناگون داشته باشد .
8.به پیمان های خود وفادار باشد .
9به اشتباهات خود اعتراف کند .
10 به محدودیت هاییکه والدین برای او می گذارند بدون مجادله زیاد احترام بگذارد .

 


موانع موجود درآموزش مسئولیت پذیری .

 

 • احساس گناه والدین :احساس گناه وقتی بوجود می آید که والدین معتقد می شوند که آنچه را انجام می دهند ونحوه انجام آن به سطح انتظاراتی که از خویش دارند نمی رسد .بنا بر این والدین برای کاهش دادن احساس گناه باید انتظارات خود را تا سطح معقولی پایین بیاورند .عملکرد خویش را بهبود بخشند
 • دشوار بودن تنبیه برای والدین :برای والدین که به آسانی نمی توانند کودکان خویش را تنبیه کنند آموزش مسئولیت پذیری دشوار است زیرا آنها فاقد اعمال زور برای مسئولیت دادن به فرزندان خویش هستند
 • تاثیر پذیری کودکی والدین بر رفتار آنها :بسیاری از والدین در دوران کودکی خویش دشواریهایی را به علت بی عاطفگی وبد زبانی والدین تجربه کرده اند بدین سبب هنگامی که می کوشند از روش نا مطلوب والدین خود پرهیز وبر عکس آنان عمل می کنند .
 • برایم راحت تر است که خودم انجام دهم :هنگامی که والدین احساس می کنند "برایم راحت تر است که خودم انجام دهم "کودک متضرر می شود در این نگرش کودک فرصت یاد گیری آنچه را که موجب تکامل کفایت او می شود را از دست می دهد ومسئول انجام دادن وظیفه ای که از او انتظار می رود نخواهد بود
 • "دکتر علیرضا اکرمی نژاد روانپزشک مشاور خانواده "

 

روش های آموزش مسئولیت :


1.طرح قصه : گاهی اوقات با طرح قصه ونمایش می توان کودک را با وظایف شخصی آشنا کرد .
2.نمایش رفتار کودک : گاهی پیش می آید که کودک در خواستی دارد وبرای بر آوردن آن دادوفر یاد میکند
می توان در آرامش و زمان منسبی رفتار کودک را با نوعی تقلید به او نشان داد.در آن هنگام کودک شرمنده خواهد شد .
3.طرح سوال : گاهی اوقات طرح سوالی مناسب برای خاطر نشان کردن وظایف کودک مناسب است .برای مثال وقتی کودکی از خرید نان تمرد می کند می توان سوال کرد این کار چه کسی است .
4.دعوت به مسابقه : گاهی اوقات می توان کودک را به مسابقه دعوت کرد مثلا بچه ها تا پنج دقیقه وقت دارید اسباب بازی های خود را جمع کنید وهر کس زود تر وبیشتر جمع کرد برنده خواهد شد .
5.تذکر در قالب شوخی : گاهی اوقات می توان وظیفه کودک را در قالب شوخی به او تذکر داد.
6.تهیه فهرست :آخرین راه تهیه فهرستی از رفتار های بد برای ممانعت از تکرار باشد .
7.کار های کودک تا حد امکان اصلاح نشود : تصحیح کردن مکرر موجب این پیام به کودک می شود که تلاش او به اندازه کافی خوب نبوده است .بنا براین بجای توجه کردن به میزان کاری که انجام داده است به تلاش او توجه شود .8.کودک عواقب کار اشتباه یا سهل انگاری را بپذیرد.مثلا اگر لیوان شیر می ریزد دستمال بدهیم تاپاک کند

 "دکتر علیرضا اکرمی نژاد روانپزشک مشاور خانواده "

 

آکنه (جوش غرور جوانی )


آکنه یا جوش غرور جوانی یکی از بیماریهای شایع پوست است که با شیوع 70 تا 80 درصد از شایع ترین بیماریهای پوستی وشایع ترین علت مراجعه به پزشکان پوست است .این جوش ها در جوانان ونوجوانان واغلب در سنین بلوغ ظاهر می شوند .درست همان سنی که چگونگی ظاهر وچهره برای آنها مهمتر شده ،وبرایش بیشتر وقت صرف می کنند .بطوریکه گاه آثار آن برچهره ،باعث اختلال در فعالیتهای زندگی فرد وحتی باعث افسردگی واضطراب می گردد .البته این بیماری اغلب قابل درمان است .
چه کسانی مبتلا می شوند ؟
سن شایع 12 تا 25 سالگی است پسر ها بیشتر از دختر ها مبتلا می شوند .آکنه معمولا در صورت ایجاد می شود ولی می تواند در گردن وسینه ،پشت ،شانه ها وحتی بازئها بروز می کند .از هر 10 جوان 8 نفر دچار آکنه خفیف می شود ولی 3 نفر از این 10 نفر آکنه شدید تر و نیازمند درمان هستند .
از مهمترین علل آکنه :

 • 1.مهمترین عامل آغاز کننده بلوغ است
 • 2.تغییرات هورمونی ،تغییرات هورمونی در طی مرحله قاعدگی و نیز حاملگی ممکن است موجب بوز آکنه وبدتر شدن جوش های قبلی شوند
 • 3.مواد پاک کننده پوست
 • 4.رطوبت بیش از حد وتعریق زیاد
 • 5.استفاده از هورمون های آنا بولیک که توسط بدنسازان استفاده می شود
 • 6.غذا های دریایی که حاوی ید زیاد هستند
 • 7. غذاهای حاوی پروتیین کم
 • 8.کاهش مصرف ویتامین E,A
 • 9.استفاده زیاد از مواد آرایشی


چه باید کرد :


هدف از درمان از بین بردن جوش ها تا حد امکان وجلوگیری از باقی ماندن اثر جوشگاه (اسکار آکنه )می باشد .لاید بدانید آکنه طولانی مدت است وحتی گاهی سالها طول می کشد .همچنین همکاری بیمار با پزشک ورعایت راهکارهای توصیه شده در درمان موفق آکنه عامل مهمی است .پزشک ابتا با معایه بالینی شدت بیماری را تشخیص داده وسپس بر اساس شدت بیماری برنامه درمانی را مشخص می کند .  "دکتر سیمین امیری بیماریهای پوست ومو "

به تاخیر انداختن بلوغ در دختران مبتلا به عقب ماندگی ذهنی


بروز صفات ثانویه جنسی وقاعدگی در دختران مبتلا به عقب ماندگی ذهنی سبب اضطراب ونکرانی در والدین می شود روشهای متفاوتی برای دستکاری روند بلوغ طبیعی در این دختران وجود دارد ولی استفاده از آنها مورد توافق همگان نیست .از نقطه نظر اخلاقی نیز درمان بحث انگیز است .برحسب مورد جداگانه تصمیم گیری می شود .

سنجش وارزیابی قند خون در دیابت کودکان ونوجوانان


اندازه گیری قند خون توسط فرد دیابتی جزءاساسی مراقبت استاندارد از دیابت دمحسوب می شود ،واگر از نظر اقتصادی ممکن باشد تمام افراد دیابتی باید گلوکومتر داشته باشند .قند خون در روز 4تا 6 بار باید چک شود ولی در عین حال دفعات آن بستگی به هدف تعیین شده برای فرد خاصی دارد .بدون چک کردن قند خون خطر عوارض حاد ومزمن دیابت افزایش می یابد .وهنگام مراجعه به پزشک دلایل نوسانات قند خون سوال شود .


عوامل موثردرپیشرفت ضعیف نوجوانان :


چرا نوجوانان درتامین انتظارات تحصیلی شکست می خورند ؟  بسیاری از خانواده ها شکایاتی از همین قبیل دارند .رفتار های مسئله ساز ،گریز از مدرسه ،عدم پیروی از مقررات مدرسه ،پیشرفت تحصیلی ضعیف .
برخی از دلایل مهم که در ادامه مورد بحث قرار میگیرند خلاصه میکنیم .
•    نارسایی یاد گیری
•    عوامل انگیزشی
•    محیط مدرسه
•    روابط با همتایان
•    روابط مختل در خانواده
•    روابط مشکل آفرین بین خانواده ومدرسهنارسایی در یاد گیری :


نارسایی در یادگیری ،به عنوان شکست یا نا توانی در تسلط یافتن بر مهارت های تحصیلی ،با وجود توانایی عقلی کافی تعریف شده است .
در اکثر موارد ،نارسایی یادگیری از سال های اولیه مدرسه مشخص می شود .با این حال مواردی هم وجود دارد که این نارسایی ،تا نوجوانی کشف نمی شود . نوجوانی که نارسایی کشف نشده دارد ،معمو لا درسال های اولیه تحصیل نقایص خود را جبران می کند ،ولی وقتی الزامات تحصیلی افزایش می یابد ،امکان چنین جبرانی دیگر وجود ندارد وآنها به عنوان دانش آموزان فاقد انگزیه برچسب می خورند .اگرچه ممکن است فاقد انگیزه هم باشند چرا که در مدرسه بیشتر در معرض سایر مشکلات قرار دارند .
دربعضی از موارد نارسایی در یادگیری ممکن است با اختلال نقص توجه همراه باشد که این نوجوانان در معرض خطر بالاتری برای رفتارهای ضد اجتماعی هستند . واین نوع اختلال قابل درمان وقابل کنترل است . "نو جوان در خانواده درمانی .ژوزف میکوچی "

 

 

تعریف دیابت واختلال قند :


دیابت شیرین یک اختلال متابولیکی می باشد ،ومشخصه آن افزایش قند خون (به علت نقص در ترشح انسولین یا اختلال در عملکرد انسولین ویا هردو )است .
هیپر گلیسمی به مدت طولانی ،باعث آسیب اعضائ مختلف بدن از جمله کلیه ،چشم ،اعصاب وقلب می شود .اختلال قند یک واژه کیفی است وبرای توصیف غیر طبیعی بودن قند خون بدون مشخص کردن یک آستانه برای آن بکار می رود .با این تعریف در طیف نرمال قند یک ابهام ایجاد می گردد والبته علت اختلالات قلب وعروق ومرگ ومیر بیشتر ،در افرادی که حتی قند خون آنها به مقدار کمی با لاتر از نر مال است ،روشن خواهد شد .

معیارهای تشخیصی :
•    قند خون ناشتای پلاسما =126میلیگرم در دسی لیتر
                                               یا
•    علائم دیابت +200میلیگرم در دسی لیتر =قند اتفاقی پلاسما در روز
                                               یا
•    200میلیگرم در دسی لیتر =قند پلاسما 2ساعت پس از مصرف 75 گرم قند

 دیابت :


یک قند ناشتا پلاسما بیش از 126میلیگرم در دسی لیتر تقریبا با یک افزایش قند خون ،بیش از 200 میلیگرم ،دو ساعت پس از مصرف 75 گرم قند همراه است وبهترین پیشگویی کننده گسترش عوارض میکرو واسکولار می باشد این باعث می شود که تشخیص دیابت بر اساس قند پلاسمای ناشتا ،که بسیار در دسترس می باشد انجام شود .


پیش دیابت :


افزایش سطح قند ،تا رسیدن به آستانه دیابت ،دارای توالی بالینی خاص می باشد .پیش دیابت عبارت ساده وعملی از اختلال قند ناشتا ویا اختلال تحمل قند می باشد که نشان دهنده خطر بروز دیابت وعوارض آن برای فرد می باشد .البته باید تاکید شود ،که تمام مبتلایان به پیش دیابت ،دچار دیابت نمی شوند .در حقیقت بسیاری از افراد با اختلال تحمل قند ،سطح نرمال قند را به دست می آورند .
تشخیص افراد دیابتی ،به خصوص وقتی که با سندرم متابولیک همراه باشد ،نشان می دهد که کاهش فاکتورهای خطر قلب وعروق ،در این افراد بسیار سودمند می باشد .
افراد مبتلا به قند ناشتای مجزا (110 تا 125 )یا مبتلا به اختلال در تحمل قند مجزا (110کمتر )خطر عوارض میکروواسکولار دیابت را ندارند ولی خطر بروز دیابت وبیماری های قلب وعروق ،برای آنها مطرح است .در احتمال تحمل قند ،احتمال بیماری های قلب وعروق بیشتر است .

 

 

 

آمار سایت

005778
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
155
0
155
0
34037
0
5778