جستجو

دسته بندی مطالب براساس سن

 

 

*** انجام عمل ختنه بدون درد و بدون خونریزی توسط متخصص کودکان (با تعیین وقت قبلی )***

 

 

 

ادرار کردن شبانه اتفاقي است که همه کودکان آن را تجربه ميکنند  وشايد ما بزرگسالان نيز خاطراتي از آن رابه ياد بياوريم. شب ادراري عبارت است از دفع بياختيار شبانه  ادرار پس از سن 5 سالگي. کنترل دفع ادرار بخشي از تکامل عصبي و حرکتي بدن ميباشد و در صورت عدم کسب آن تا 5 سالگي به عنوان  بيماري شناخته ميشود. قدرت کنترل دفع ادرار معمولاً بين سنين 2 تا 4 سالگي به مرور بدست ميآيد و دختر ها زودتر از پسرها آن را کسب مينمايند و در مجموع در سن 5 سالگي، 95 درصد کودکان قادر به کنترل ادرار خود در شب و روز هستند. وقتي ميگوييم کودکي شب ادرار است که وي از 5 سالگي به بعد حداقل 2 بار در هفته به مدت 3 ماه پياپي خود را خيس کند. پزشکان شب ادراري رابه دو دسته تقسيم ميکنند:


الف. شب ادراري اوليه: بعضي کودکان از ابتدا شب ادراري داشته و هيچگاه کنترل ايجاد نشده و اين روند تا پس از سن 5 سالگي او ادامه يافته است. در اين نوع شب اداري عواملي مانند عدم رشد کافي سيستم ادراري و وراثت، مشکلات هورموني در تقليظ ادرار نقش دارند.

ب. شب ادراري ثانويه: بعضي کودکان که کنترل دفع شبانه خود را حداقل به مدت سه ماه بدست آوردهاند ولي پس از مدتي دچار شب ادراري شدهاند. اين نوع شب ادراري ميتواند ناشي از مشکلات ساختماني کليه و مثانه و نارسائي کليه و عفونتهاي ادراري، تنشها و استرسهاي روحي کودکان، ديابت و حتي لوزه سوم باشد. در هردو شکل، شب ادراري نيازمند به معاينه و ارزيابي کامل پزشکي دارد و والدين بايد از قضاوتهاي خودسرانه خوددراي نمايند.
اکثريت (حدود 75 درصد) شب ادراريها از نوع اوليه تشکيل شده است و عوامل ايجادکننده آن عبارتند از :   1. ظرفيت مثانه که به طور نسبي کمتر از حد نرمال است.
2. سابقه خانوادگي و وراثت
3. کمبود هورمون ضدادرار
4. تأخير در تکامل سيستم عصبي مثانه
5. خواب عميق

درمــــــــــــان:
در مواردي که نقص يا بيماري ديگري عامل ايجاد شب ادراري شده است بايد بيماري زمينهاي درمان شود، در غير اينصورت براي درمان شب ادراري مراحل ذيل توصيه مي شود:
1. تدابير رفتاري
ـ دو ســاعت قبل از خواب مايعات محدود شود.
ـ قبل از خواب، کودک دفع ادرار داشته باشد.
ـ مصــرف نوشـــيدنيهاي داراي کافئين محدود شود.
ـ از سرزنش کودکان بايد خوداري کرد.
2. تشک هاي زنگ دار (شرطي کردن):
اين حسگرها، حساس به رطوبت بوده و به محض تماس با رطوبت زنگ ميزنند و يا لرزش ايجاد مينمايند. اين صدا و لرزش، عضلات لگن را تحريک مينمايد و مانع دفع ادرار ميشود و به مرور واکنش شرطي براي ادرار نکردن ايجاد مينمايد. در اين روش که براي کودکان بالاي 7 سال کاربرد دارد تا 60 درصد موفقيت در درمان را تضمين ميکند، اگر چه احتمال عدم نتيجه نيز وجود دارد. دوره درمان با اين روش چند ماه ميباشد.
3. روشهاي تشويقي:
با استفاده از جدول ستارهها در طول يک ماه، در صورتي که تعداد شبهاي خشک بودن به 10 رسيد، به کودک جايزه داده ميشود.
4.  درمانهاي دارويي:
استفاده از داروهاي آنتي کلينرژيک، داروهاي هورموني و بعضي از داروهاي آرامبخش  ميتواند مؤثر واقع شود که بايد با نظر پزشک  مدت درمان و نحوه درمان مشخص شود.
5. روشهاي شناختي:
يکي ديگر از روشهاي درمان شب ادراري درکودکان استفاده از روشهاي روانشناختي است، به ويژه در مواردي که شب ادراري ناشي از تغييرات و تعارضات عاطفي هيجاني (مثل تولد نوزاد جديد، استرس ورود به مدرسه و ...) و يا بحران عاطفي (مثل جدايي و طلاق و درگيريهاي خانوادگي و ...) اساس درمانهاي روانشناختي کمک به کودک و خانوادهاش براي يافتن عامل و علت اصلي شب ادراري است.
درمان شب ادراري معمولاً با مجموعهاي از روشهاي فوق انجام ميشود و ترکيبي از رفتار و روان درماني و داروها کمک کننده است.

 

 

 

آمار سایت

005809
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
186
0
186
0
34068
0
5809