در باره ما
شرکت تعاونی خدمات بهداشتی در مانی سلامت کودک با نام کلینیک شبانه روزی سلامت کودک برای اولین بار در ایران در شرق کشور توانست در سال 1382 مجوز فعالیت خود را از وزارت بهداشت ودرمان کشور در یافت کند ودر همان سال شروع به فعالیت نماید . وپس از یک دوره فعالیت نزدیک به ده سال  در محل جدید خود واقع در مشهد –بلوار وکیل آباد –بین دانشجو وکیل آباد 35 در بنایی به وسعت نزدیک به 800 متر در پنج طبقه انتقال یافت .مجموعه فعالیت کلینیک شامل ویزیت شبانه روزی کودکان ،خدمات دندان پزشکی روزانه به کودکان ،کلینیک روانشناسی بالینی کودک ،خدمات مشاوره ای روانشناسی توسط کارشناسان به کودکان ،کلینیک تغذیه ،کلینیک گفتار درمانی ،کلینیک سندرم دان ،خدمات بستری سرپایی وسرم تراپی
                                                                            مدیریت سایت سلامت کودک